Klachtenregeling tandartsenpraktijk Prowhitening ID: 1731

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

1. Terug naar de behandelaar
Als eerste stap in de klachten procedure meldt u aan de behandelaar dat u niet tevreden bent en krijgt de behandelaar de gelegenheid het gerezen probleem zo goed mogelijk met u op te lossen.

2. Schriftelijke klacht bij de praktijk
Indien de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de praktijkhouders via postadres of info@prowhitening.nl
Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting.

3. Formele klacht
Heeft u het gevoel, dat uw klacht toch niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de klachtenportaal zorg , waarbij wij als organisatie zijn aangesloten. Een exemplaar van het klachtenportaal-klachtenformulier is via onze adviserend tandarts verkrijgbaar, of u kunt dit invullen via http://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/.