De Praktijk

image

U kunt rekenen op deskundigheid en ervaring binnen onze praktijk. Elk lid van ons team heeft specifieke taken. De tandartsen verrichten zelf alle voorbehouden behandelingen. Wij zijn gespecialiseerd in Algemene tandheelkunde.

De tandarts kan aan de kleur van uw tanden en kiezen aflezen of een gaatje dreigt te ontstaan of dat een eerder hersteld gaatje onder een vulling toch groter is geworden. In dat laatste geval maken we een röntgenfoto.

rontgen

In onze praktijk staat aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze praktijk en ons team.
Vakkundige behandelingen staan voorop. Een prettige en ontspannen sfeer vinden we minstens zo belangrijk. Dat ziet u ook terug in onze praktijk.

https://www.allesoverhetgebit.nl/

tarievenlijst Tandheelkunde

download tarievenlijst

 

Kinderen onder de 18 jaar worden gratis behandeld!

 

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
U kunt een afspraak maken bij de receptie, telefonisch of per e-mail (vooralsnog alleen voor de controle afspraken).
U ontvangt van ons als service een ‘oproepkaart‘ voor uw halfjaarlijkse controle (per post of bij voorkeur per mail).
Wij adviseren u deze afspraak direct te maken aangezien er over het algemeen sprake is van een korte wachttijd voor uw controle afspraak.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, soms is een wachttijd echter onvermijdelijk (bijv. in geval van een spoedgeval).
Indien sprake is van uitloop wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld.
De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts te verhalen.
U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.
Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen, verzoeken wij u dit tijdig, maar tenminste 24 uur van tevoren door te geven.
We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak.
Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.
Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt zodat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

image